гр. Варна, ул.Кракра №30             +359 894 683 111          Choose a language:
Условия

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА

ХАРТА НА ГОСТА

 

1. Гостите са длъжни при настаняване в хотела да представят документ за самоличност за адресна регистрация.

2. Гостите на хотела са длъжни да заключват стаята и да предават ключа на рецепцията при излизане от хотела;.

3. Гостите на хотела  по време на престоя си в хотела, нямат право да внасят и използват хранителни продукти в стаите.

4. Гостите на хотела трябва да пазят тишина в следобедните часове и нощните (между 14:00 и 16:00 и след 22:30 ч.)

5. Забранени са пеенето,викането,бягането,хазарта и шумните празненства.

6. Пушенето да става само на определените (регламентираните) за целта места извън хотела.

7. Не е разрешено разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията в хотела (без съгласие на управата на хотела).

8. Забранява се изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) по време на престоя на гостите в хотела.

9. Гостите в хотела носят материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество на хотела.

1
0. Забранено е воденето на външни лица в стаите за пребиваване, визити могат да се осъществяват само в общите пространства на хотела.

1
1. При напускане на хотела гостите са длъжни да заплатят повредена или изгубена ключ карта по време на престоя им.

1
2. При напускане на хотела всички щети и/или липсващи предмети, неупоменати (за които не е съобщено своевременно) при престоя на гостите, се заплаща от тях.

1
3. При констатиране на груби нарушения на вътрешния ред в хотела, нарушаване законите и правовия ред в страната, накърняване доброто име и престижа на хотела, собственикът има право да прекрати взаимоотношенията с гостите  и престоя им в хотела. 

                                                                       Плащане с банкова карта през виртуален ПОС


14. На нашия сайт www.hotel-elica.bg респективно „Елица Фарма“ ООД може да платите с банкова дебитна, кредитна или бизнес карта с логото на Visa и MasterCard чрез виртуалния ПОС на обслужваща ни банка, която е ДСК АД част от OTP goup.

15. Сигурността на плащанията са защитени посредством програмите за сигурност на международните картови организации (МКО) MasterCard Identity check и VISA Secure.

16. При плащане с карта през виртуалния ПОС на банка ДСК ще е необходимо да въведете номер на карта, валидност, CVV/CVC. Ако Вашата карта участва в програмата за сигурнаст на МКО  MasterCard Identity check и VISA Secure  то ще е необходимо да въведете 3-D парола.


17. Ние от www.hotel-elica.bg респективно „Елица Фарма“ ООД не събираме, не обработваме и не съхраняваме данни на карти. Всички данни на карти се попълват лично от Вас в защитане платежна страница на обслужващата ни банка.

18. Независимо от валутата на Вашата банкова сметка, транзакцията ще бъде извършена в български лева според актуалния обменен курс на обслужващата Ви банка. Всички цени са крайни, с включено ДДС.

19. В случаите в които се налага да се възстанови сума, без значение цялостно или частично и плащането е направено с карта то ние възстановяваме сумата чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

20. От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 лева.

 

Важна информация

– настаняване  след  14.00 ч. на обяд на първия ден и напускане  до 12.00 ч.

При напускане след 12:00ч. до 16:00ч. клиентът дължи неустойка в размер на 10лв на започнат час..

При напускане след 16:00ч. клиентът дължи неустойка в размер на 100%  от стойността за нощувка.
                                                                                                                                                        Oт ръководството на хотела

НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВЯМЕ НАШИТЕ
Удобства
Семеен хотел разположен
в центъра на гр. Варна,
на 10 минути от плажа и
Катедралата.

МЕНЮ

Начало
За нас
Често задавани въпроси
Специални оферти
Контакти

УДОБСТВА

Вътрешни правила
Споделен Офис
Конферентна зала
Аптека
Възстановителен център

КОНТАКТИ

гр. Варна, ул.Кракра №30
GSM: +359 89 / 4 683 111
E-mail: elicahotel@abv.bg

© 2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни
Изработка на 360 панорами, турове и обиколки - Tour360.bg